Vårt mål är att varje barn ska känna en glädje i att komma till sin förskola, att alla känner sig trygga och sedda

Den lilla familjära förskolan

Vi vill ge barnen en delaktighet i sin vardag hos oss.

De vi odlar tar vi tillvara på i matlagningen

Vår kokerska lagar fantastisk mat från grunden. I den mån det går använder vi ekologiska produkter.

Vi vägleder barnen genom olika med och motgångar

Vår röda tråd genom verksamheten är empati och hållbar utveckling.


Om oss

Den lilla familjära förskolan.

Vi är en liten privat förskola som startade i januari 2012. Vårt mål är att varje barn ska känna en glädje i att komma till sin förskola, att alla känner sig trygga och sedda. Vi vill ge barnen en delaktighet i sin vardag hos oss, vi lägger därför stort fokus på att ständigt utveckla vår pedagogiska miljö. Den ska vara tillåtande så att alla barn oavsett ålder kan göra aktiva val i sin vardag hos oss.

Vår röda tråd genom verksamheten är empati och hållbar utveckling. Vi arbetar med olika material för att belysa olika känslor och hjälper barnen förstå dem. Vi vägleder barnen genom olika motgångar. Vi pratar om hur vi ska vara mot varandra, med våra saker och vår miljö. Empati och hållbar utveckling går hand i hand. Vi behöver ha empati med våra medmänniskor och för vår miljö för att kunna ta hand om vår planet.

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

I vår trädgård odlar vi grönsaker, frukt och blommor. Vi vill att barnen ska få använda alla sina sinnen. De vi odlar tar vi tillvara på i matlagningen. Vår kokerska lagar fantastisk mat från grunden. I den mån det går använder vi ekologiska produkter.

Vi har en barngrupp på ca 25 barn fördelat på två grupper. Personalgruppen består av två förskollärare, tre barnskötare samt en kokerska som också finns med oss i barngruppen.

Varmt välkommen att besöka oss eller ringa oss för mer information.


Viktiga blanketter och dokument


Kontakta oss

Kontaktuppgifter:

Leklundens förskola

Hjärnarpsvägen 19

26675 Hjärnarp

Telefon 073-5626300

leklunden19@gmail.com